Aktualności

Czytaj więcej...

K o m u n i k a t

Uprzejmie zawiadamiamy P.T. Klientów, że w dniu 31 marca 2018 r. (tj. w Wielką Sobotę) Bank będzie nieczynny.

Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczego

 

__________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązki wynikające z Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1937) Małopolski Bank Spółdzielczy  przekazuje informacje o zasadach działania systemu gwarantowania depozytów. Zgodnie z przytoczoną Ustawą wykonanie obowiązku następuje w postaci Arkusza informacyjnego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią: link Arkusz informacyjny

 

 

Czytaj więcej...1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

  • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
  • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej  – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czytaj więcej...KOMUNIKAT

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40