KOMUNIKAT

Czytaj więcej...Możliwość realizacji przelewów natychmiastowych od 1 marca 2016 r. - wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej eBSW.

Link do listy BANKÓW, do których można wykonać przelew natychmiastowy. 

 

Czytaj więcej...

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) umożliwiają udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów przeznaczonych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis objęte mogą być następujące produkty kredytowe:

- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
- kredyt w rachunku bieżącym
- kredyt płatniczy
- kredyt rewolwingowy w rachunku kredytowym
- kredyt "Express gotówka" w rachunku bieżącym
- kredyt "Express gotówka" w rachunku kredytowym