embswembsw biznes
grupa bps

Siedziba Banku MBSW

Aktualności

Nowości
Aktualności Banku MBSW w Wieliczcewięcej
Komunikaty Banku
Aktualne komunikatywięcej
Oprocentowanie
Stopy referencyjnewięcej
Kursy walut
Aktualne kursywięcej

Gwarancja de minimis

logo-deminimis-w-formacie-jpg nn52

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) umożliwiają udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów przeznaczonych na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis objęte mogą być następujące produkty kredytowe:

- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
- kredyt w rachunku bieżącym
- kredyt płatniczy
- kredyt rewolwingowy w rachunku kredytowym
- kredyt "Express gotówka" w rachunku bieżącym
- kredyt "Express gotówka" w rachunku kredytowym

Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN. Gwarancje skierowane są do Przedsiębiorców posiadających status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Gwarancją można zabezpieczyć do 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł. Gwarancją może być objęty kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0%, natomiast za kolejne okresy roczne wynosi 0,5%.

Zapraszamy do naszych placówek!