Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

Małopolski Bank Spółdzielczy uprzejmie przypomina, iż zgodnie z wcześniejszą korespondencją zostanie wycofana możliwość autoryzacji transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych, tzw. karty zdrapki. Zmiana ta podyktowana została nowymi wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o zmianie Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1075).

W przypadku jeżeli nadal Pani/Pan korzysta z autoryzacji za pomocą tzw. karty zdrapki prosimy o kontakt z najbliższą placówką Banku celem dokonania zmiany na autoryzację SMS (lista placówek: www.mbsw.pl/kontakt).

Nie dokonanie stosownej zmiany w terminie do 20 sierpnia 2019 r. spowoduje brak możliwości logowania, autoryzacji poleceń przelewu oraz innych czynności w ramach bankowości internetowej.

Małopolski Bank Spółdzielczy

 

 

KOMUNIKAT

Z dniem 14 września 2019 roku w bankowości internetowej eBSW oraz Biznes-Net wprowadzone zostaje tzw. silne uwierzytelnianie Użytkownika.

Komunikat dla Użytkowników bankowości internetowej eBSW

Komunikat dla Użytkowników bankowości internetowej Biznes-Net

Małopolski Bank Spółdzielczy

Czytaj więcej...RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W Małopolskim Banku Spółdzielczym dane klientów i podmiotów współpracujących podlegają szczególnej ochronie. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługujących prawach wynikających z RODO.

Informacje dotyczące RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MBSmobile
 
1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji MBSmobile.
2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku
podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu
zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją MBSmobile a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu
bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
5. Aplikacja MBSmobile nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które
mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie
odinstalować aplikację.
 
Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40