Czytaj więcej...Szanowni Państwo!

Małopolski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, iż wkrótce zostanie wycofana możliwość autoryzacji transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych, tzw. karty zdrapki. Zmiana ta podyktowana została nowymi wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o zmianie Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 1075).

W przypadku jeżeli do autoryzacji transakcji jest wykorzystywana przez Państwa tzw. karta zdrapka, prosimy o dokonanie zmiany sposobu autoryzacji transakcji na autoryzację za pomocą SMS-a.

Aby dokonać zmiany zapraszamy do placówek Banku (lista placówek: www.mbsw.pl/kontakt2 ).

Prosimy o bezzwłoczne dokonanie takiej zmiany, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2019 r.

Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczego

Czytaj więcej...RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W Małopolskim Banku Spółdzielczym dane klientów i podmiotów współpracujących podlegają szczególnej ochronie. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługujących prawach wynikających z RODO.

Informacje dotyczące RODO

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40