SWIFT (BIC) naszego Banku*:

POLUPLPR

IBAN to 26-cyfrowy numer rachunku poprzedzony literami „PL”

*kod SWIFT wspólny dla Zrzeszonych Banków Spółdzielczych w ramach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40