Fundusz Wsparcia

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

Rodzaj wsparcia

W ramach FWK możesz ubiegać o:

I. Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu

 • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego;
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy;
 • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 40 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego;
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 3000 zł.

II. Pożyczkę na spłatę zadłużenia

 • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, Kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym o udzielenie pożyczki;
 • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania;
 • maksymalna kwota pożyczki  to 120 000 zł;
 • wsparcie lub pożyczka są zwrotne.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać na infolinii, w oddziałach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zasady i warunki

Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

 • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdym oddziale Banku oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBSW.
 • jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, Kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o pożyczkę; do wniosku o wydanie Promesy/Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości;
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki, Kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem.

Jak złożyć wniosek

Co zrobić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?

 1. Pobierz i wypełnij wniosek.
 2. Złóż wniosek przez:
  - bankowość elektroniczną ebsw
  - w oddziale naszego Banku.

Alternatywnie możesz również złożyć wniosek:

 • drogą korespondencyjną (listownie) na jeden z nw. adresów Banku z dopiskiem: "Wakacje kredytowe"
 • za pośrednictwem email jeden z nw. adresów. Załączony do maila wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP: https://epuap.login.gov.pl.

 

Kontakt

Oddział w Wieliczce
ul. Kilińskiego 2
32-020 Wieliczka
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział w Krakowie
ul. Wysłouchów 4
30-611 Kraków
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział w Niepołomicach
ul. Kościuszki 20
32-005 Niepołomice
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział w Myślenicach
ul. Rynek 16
32-400 Myślenice
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział w Kłaju
Kłaj 654
32-015 Kłaj
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział w Gdowie
ul. Rynek 106
32-420 Gdów
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy, że:

 • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.
 • W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 • UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku  wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.

Przekażemy Ci także szczegółową informację opisującą ryzyka związane z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40