baner_homepage_1500
KREDYT DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB
baner_homepage_1500
baner_homepage_1500
KREDYT HIPOTECZNY
baner_homepage_1500
previous arrow
next arrow

Informacje ogólne

 Kredyt Mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 • zakup działki budowlanej
 • budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację, dokończenie budowy lub wykończenie domu jednorodzinnego
 • zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • remont i modernizację domu (mieszkania)
 • dopłatę związaną z zamianą domu (mieszkania)
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank

Informacja o możliwości zastosowania stałej stopy oprocentowania dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie

Ogólne informacje dotyczące Kredytu Mieszkaniowego

Regulamin udzielania Kredytów Mieszkaniowych w Małopolskim Banku Spółdzielczym 

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,89% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 600 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne 7,62% w skali roku – wyliczone jako suma wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M: 5,82% i marży Banku w wysokości 1,80 punktu procentowego.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 171 046,82 PLN. Kredyt płatny w 240 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym 239 rat płatnych po 4 879,29 PLN, ostatnia 240-ta rata wyrównawcza wyniesie 4 877,51 PLN. Całkowity koszt kredytu 571 046,82 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 571 027,82 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i kosztu ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu operatu szacunkowego nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania Umowy kredytu wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M może ulec zmianie, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie wysokości spłacanej raty kredytu i całkowitej kwoty do zapłaty. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką dla oprocentowania okresowo stałego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,08% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 600 000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7,95% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,62% w skali roku – wyliczone jako suma wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M: 5,82% i marży Banku w wysokości 1,80 punktu procentowego.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 1 182 540,26 PLN. Kredyt płatny w 240 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym 60 pierwszych rat płatnych po 5 001,68 PLN, 179 kolejnych rat po 4 902,33 PLN, ostatnia 240-ta rata wyrównawcza wyniesie 4 903,39 PLN. Całkowity koszt kredytu 582 540,26 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 582 521,26 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i kosztu ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu operatu szacunkowego nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania zmiennej stopy procentowej wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M może ulec zmianie, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie wysokości spłacanej raty kredytu i całkowitej kwoty do zapłaty. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Jak otrzymać kredyt

Zobacz jakie to proste

 1. Składasz wniosek.
  Wybierz placówkę Małopolskiego Banku Spółdzielczego, wypełnij wniosek o kredyt. Jeśli nie przelewasz wynagrodzenia do naszego Banku, możesz potrzebować zaświadczenia o wysokości dochodów.
 2. Ustalamy warunki otrzymania kredytu.
  Sprawdzamy Twoją zdolność kredytową i ustalamy szczegóły umowy o kredyt.
 3. Otrzymujesz kredyt.
  Odbierasz gotówkę w kasie Banku lub przelewamy pieniądze na Twoje konto.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40