baner lokata new

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych:

  • EURO
  • DOLAR AMERYKAŃSKI
  • FUNT BRYTYJSKI
  • FRANK SZWAJCARSKI                                                              

Lokaty zawierane są na okresy: 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy.
Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

Minimalna kwota lokaty w walucie EUR, USD i GBP wynosi 500 EUR/USD/GBP, natomiast  minimalna kwota lokaty w walucie CHF wynosi 1 000 CHF.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,

W przypadku niedotrzymania przez Klienta zadeklarowanego okresu przechowywania środków pieniężnych na lokacie, za okres przetrzymania przysługuje Klientowi oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych a’vista w złotych polskich lub w walutach wymienialnych określanego w uchwale Zarządu.
Nie podjęcie środków w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na ten sam okres lokacyjny.

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje do dnia 18.05.2020 r.)

Lp.   RODZAJ RACHUNKU   MINIMALNA KWOTA   STOPA PROCENTOWA
W STOSUNKU ROCZNYM
- ZMIENNA
 EUR  USD GBP  CHF 
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych   
 1. 1 miesięczne 500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
 0,00% 0,20% 0,10% 0,00%
 2. 3 miesięczne 500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
 0,00%  0,20% 0,10% 0,00%
 3. 6 miesięczne 500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
0,00% 0,30% 0,15% 0,00%
 4. 12 miesięczne 500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
0,00% 0,30% 0,20% 0,00%
 5. 24 miesięczne  500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
0,00% 0,30% 0,20% 0,00%
 6. 36 miesięczne  500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
0,00% 0,30% 0,20% 0,00%

 

oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od dnia 19.05.2020 r.)

Lp.   RODZAJ RACHUNKU   MINIMALNA KWOTA   STOPA PROCENTOWA
W STOSUNKU ROCZNYM
- ZMIENNA
 EUR  USD GBP  CHF 
Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych   
 1. 1 miesięczne 500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
 0,00% 0,01% 0,10% 0,00%
 2. 3 miesięczne 500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
 0,00%  0,10% 0,10% 0,00%
 3. 6 miesięczne 500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
0,00% 0,15% 0,15% 0,00%
 4. 12 miesięczne 500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
0,00% 0,15% 0,20% 0,00%
 5. 24 miesięczne  500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
0,00% 0,15% 0,20% 0,00%
 6. 36 miesięczne  500 EUR/USD/GBP
1000 CHF
0,00% 0,15% 0,20% 0,00%

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40