lokaty oferta

Terminowa lokata oszczędnościowa o progresywnym oprocentowaniu zawierana jest na okres 12-miesięcy i składa się z 4 trzymiesięcznych okresów.
Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej.

Oprocentowanie lokaty jest progresywne tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych okresach wzrasta z upływem każdego pełnego trzymiesięcznego okresu.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,
  • możliwość dokonania zapisu na wypadek śmierci.

Lokata jest nieodnawialna. Wkład wraz z należnymi odsetkami w przypadku nie podjęcia go przez Klienta w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego pozostaje do dnia wypłaty na rachunku oszczędnościowym wskazanym przez Klienta w dniu otwarcia lokaty.
Z rachunku terminowych lokat nie dokonuje się częściowych wypłat i nie przyjmuje dopłat w trakcie trwania Umowy.
Z chwilą wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu odsetki naliczane są:

  1. za każdy zakończony trzymiesięczny okres utrzymania lokaty według stopy procentowej dla danego okresu,
  2. za każdy zakończony miesiąc kolejnego okresu trzymiesięcznego według stopy procentowej dla danego okresu trzymiesięcznego,
  3. Bank nie nalicza odsetek za ostatni niepełny miesiąc kolejnego okresu trzymiesięcznego w którym nastąpiła wypłata,
  4. Bank nie nalicza odsetek w przypadku lokaty wycofanej przed upływem pierwszego trzymiesięcznego okresu.

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

STOPA PROCENTOWA W STOSUNKU ROCZNYM – ZMIENNA
 MINIMALNA KWOTA
LOKATY
  I okres
trzymiesięczny
 II okres
trzymiesięczny 
III okres
trzymiesięczny  
 IV okres
trzymiesięczny 
 Obowiązuje:  Do 18.05.2020  Od 19.05.2020  Do 18.05.2020  Od 19.05.2020  Do 18.05.2020  Od 19.05.2020  Do 18.05.2020  Od 19.05.2020
 1 000 zł  0,25% 0,10% 0,65% 0,60% 1,00% 0,75% 1,20% 0,95%

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40