Oddział w Gdowie

ul. Rynek 106
32-420 Gdów

Godziny otwarcia:
poniedziałek  
w godz. 7.45 - 17.00
wtorek-piątek
w godz. 7.45 - 15.00

tel.:  12 251 60 00
fax.: 12 250 03 85

Wpłat na rachunek własny posiadany

w MBS można dokonywać przy użyciu

karty debetowej w bankomacie 

Oddziału w Gdowie posiadającym 

funkcję  W P Ł A T O M A T U.

 

gdow oddzial
 
 
Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40