Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

   0 zł za otwarcie, prowadzenie rachunku

   0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku

   0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN, w tym realizacji zlecenia stałego

   0 zł za wydanie/ wznowienie i obsługę karty debetowej

   0 zł za wypłaty z bankomatów Grupy BPS

   0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w pozostałych bankomatach w kraju

   Możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40