POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MBSmobile
 
1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji MBSmobile.
2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku
podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu
zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją MBSmobile a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu
bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
5. Aplikacja MBSmobile nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które
mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie
odinstalować aplikację.
 
Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40