Bank otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowe Efekt plus dla osób fizycznych rezydentów i nierezydentów w złotych polskich.

Rachunek oszczędnościowe  EFEKT plus zapewniają swobodny dostęp do zgromadzonych środków, atrakcyjne oprocentowanie

  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
  • wysokie oprocentowanie już od pierwszej wpłaconej złotówki, 
  • wypłaty z rachunku bez utraty odsetek
  • jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu bez opłat, kolejna wypłata w miesiącu 10 zł
  • dostęp do rachunku dzięki bankowości elektronicznej – eBSW, 
  • kontrola operacji na rachunku dzięki usłudze SMS Banking,

Otwarcie rachunku następuje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem sporządzonej w dwóch egzemplarzach i po wniesieniu wymaganej wpłaty minimalnej 50 złotych.

Przez Umowę rachunku bankowego, Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunku, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Lp. RODZAJ RACHUNKU STOPA PROCENTOWA
W STOSUNKU ROCZNYM
1. Rachunek oszczędnościowy EFEKTplus
(odsetki naliczane są według stopy procentowej dla danego progu od całości zgromadzonych środków)
minimalne saldo rachunku wynosi 50,00 PLN

Kapitalizacja kwartalna zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

ZMIENNA STOPA PROCENTOWA

Obowiązuje Do 30.06.2020 r. Od 01.07.2020 r.
1.1 od 0,00 do 999,99 zł  0,20%  0,05%
1.2 od 1 000 zł do 29 999,99 zł 0,30% 0,10%
 1.3  od 30 000 zł 0,50% 0,20%


Stopa procentowa naliczana według wartości dla danego progu od całości zgromadzonych środków.

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40