oferta partnerzy

concordiaŻycie Komfort nagrodzone za jakość.

Concordia Ubezpieczenia już po raz trzeci została laureatem największego w Polsce konkursu jakościowego. Tym razem Towarzystwo otrzymało brązowe godło Najwyższa Jakość Quality International 2015 za produkt ubezpieczeniowy – Życie Komfort.

Nagrodzony produkt wprowadza przełomową zmianę na rynku bancassurance. Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców – Życie Komfort zapewnia ochronę w zakresie życia i zdrowia każdego klienta banku.

Co gwarantuje, wyjaśnia Filip Przydróżny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia:

 • szeroki zakres ochrony

  Produkt obejmuje realną ochroną przed trwałą lub całkowitą niezdolnością do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, a także przed ryzykiem poważnego zachorowania oraz skutkami utraty pracy. Wypłata następuje także w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 • elastyczność doboru zakresu oferty do potrzeb klienta

  Klient ma większą niż do tej pory możliwość wyboru optymalnego wariantu ochrony oraz decyzji, w jakich sytuacjach zobowiązanie wobec banku ma zostać spłacone. Dostępne są warianty chroniące członków rodziny (Pakiet Bliscy), dające ochronę osobom związanym z rolnictwem (Pakiet AGRO), a także Pakiet dla osób obawiających się utraty pracy (Pakiet Ryzyko utraty pracy).

 • różne warianty sumy ubezpieczenia

  Podpisujący umowę klient sam decyduje czy polisa ma spłacić wyłącznie zadłużenie (ubezpieczenie na sumę ubezpieczenia kredytową) czy też część świadczenia ma dodatkowo otrzymać rodzina (ubezpieczenie na sumę ubezpieczenia stałą).

 • wygoda, bezobsługowość w rocznicę polisy

  Raz zawarta umowa zostaje dostosowana do produktu bankowego i aktualnego zadłużenia, bez konieczności angażowania się w każdą rocznicę kredytu. Co bardzo ważne, w dowolnym momencie można zrezygnować ze świadczonej ochrony i wypowiedzieć umowę. Ubezpieczyciel daje również gwarancję stałej składki za ubezpieczenie przy umowach wieloletnich, co daje poczucie bezpieczeństwa związane z planowaniem wydatków na przyszłość.

 • dostępność dla szerokiego grona osób

  Z produktu mogą skorzystać klienci indywidualni w wieku 18–85 lat (z pomniejszeniem o okres trwania umowy zadłużeniowej w przypadku, gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia) oraz w wieku 18–65 lat – w pozostałych przypadkach. Życie Komfort jest produktem skierowanym również do przedsiębiorców zaciągających kredyty bankowe.

 • uniwersalność

  Życie Komfort, jako produkt uniwersalny, można stosować do każdego rodzaju zadłużenia, a także dla produktów bankowych niepowodujących powstania zadłużenia, jak np. lokata bankowa.

 • klient jest ubezpieczającym

  Zasadniczą zmianą w stosunku do stanu sprzed wejścia w życie Rekomendacji U jest fakt, że korzystając z produktu, takiego jak Życie Komfort konsument ma pełnię praw wynikających z bycia stroną umowy ubezpieczenia.

I dodaje - Cieszymy się, że nasze starania o dostarczanie produktu życiowego na najwyższym poziomie zostały docenione przez niezależne grono ekspertów. Z przyjemnością i spokojem oddajemy ten właśnie produkt w ręce klientów banków z nami współpracujących.  Dziękujemy tym samym - bankom spółdzielczym, które aktywnie zaangażowały się w proces tworzenia Życie Komfort.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40