wrzutnia nocna oferta

Wrzutnia nocna to idealne rozwiązanie jeżeli dokonujesz częstych wpłat gotówkowych na swój rachunek.

Wrzutnia umożliwia dokonywanie wpłat gotówki całodobowo. Wpłaty dokonywane są w formie zamkniętej w specjalnym portfelu, do którego dołącza się dowód wpłaty. Bank na podstawie załączonych dokumentów dokonuje komisyjnego sprawdzenia gotówki oraz uznaje Twój rachunek kwotą wpłaty.

Wpłaty dokonywane poza godzinami otwarcia placówek księgowane są na rachunku Klienta w następnym dniu roboczym lub pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.

  • całodobowy dostęp do wrzutni
  • usprawnienie obrotu gotówkowego
  • ograniczenie zagrożeń związanych z pozostawieniem gotówki w Firmie
  • bezpieczeństwo
  • bardzo wygodna forma wpłaty

Placówka Banku Kontakt
Oddział w Wieliczce
ul. Kilińskiego 2,
32-020 Wieliczka
tel.:  12 278 13 95
fax.: 12 278 17 50
Oddział w Krakowie
ul. Wysłouchów 4,
30-611 Kraków
tel.:  12 654 56 16
fax.: 12 654 87 01
Oddział w Niepołomicach
ul. Kościuszki 20,
32-005 Niepołomice
tel.:  12 281 10 30
tel.:  12 281 12 20
fax.: 12 281 25 28

Zapraszamy placówek naszego Banku!

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40