Aktualności

KOMUNIKAT

Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczego mając na uwadze zapewnienie płynności rozliczeń międzybankowych niniejszym informuje iż:

W dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) zlecenia złożone wyłącznie drogą elektroniczną do godz. 10:00 rozliczone zostaną w dniu 24 grudnia 2018 r. Zlecenia złożone po godz. 10:00 rozliczone zostaną przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych w dniu 27 grudnia 2018 r.

W dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) zlecenia złożone drogą elektroniczną do godz. 10:00 rozliczone zostaną w roku bieżącym. Zlecenia złożone po godz. 10:00 rozliczone zostaną przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych w dniu 2 stycznia 2019 r. Zlecenia złożone drogą papierową do godziny 9:00 rozliczone zostaną w roku bieżącym. Zlecenia złożone po godz. 9:00 rozliczone zostaną przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych w dniu 2 stycznia 2019 r.

Przekazując powyższą informację prosimy o składanie dyspozycji w takim czasie, aby przekazywane środki dotarły do adresatów w oczekiwanym terminie.

Ponadto informujemy, że w dniu 31 grudnia 2018 r.:

 • Oddział Banku w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 2 będzie czynny do godz. 12-tej,
 • Filia przy pl. Kościuszki 1 będzie nieczynna,
 • Filia przy ul. Wincentego Pola 4B będzie nieczynna,
 • Filia w Węgrzcach Wielkich będzie nieczynna,
 • Filia w Krakowie – Nowej Hucie będzie nieczynna,
 • Oddział Banku w Krakowie przy ul. Wysłouchów 4 będzie czynny do godz. 11-tej,
 • Filia w Krakowie przy ul. Balickiej 263 będzie nieczynna,
 • Oddział Banku w Krakowie przy ul. Wodnej 2 będzie czynny do godz. 11-tej,
 • Oddział Banku w Niepołomicach przy ul.Kościuszki 20 będzie czynny do godz.11tej,
 • Filia w Niepołomicach przy ul. Szerokiej 1 będzie czynna do godz. 11- tej,
 • Filia w Zabierzowie Bocheńskim będzie nieczynna,
 • Oddział Banku w Kłaju będzie czynny do godz. 11-tej,
 • Oddział Banku w Myślenicach przy ul. Rynek 16 będzie czynny do godz. 11-tej,
 • Filia w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9 będzie czynna do godz. 11-tej,
 • Oddział Banku w Gdowie przy ul. Rynek 106 będzie czynny do godz. 11-tej,

 

                                         Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczego

Czytaj więcej...RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W Małopolskim Banku Spółdzielczym dane klientów i podmiotów współpracujących podlegają szczególnej ochronie. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługujących prawach wynikających z RODO.

Informacje dotyczące RODO

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40