Aktualności

Czytaj więcej...Szanowni Państwo!

Małopolski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, iż wkrótce zostanie wycofana możliwość autoryzacji transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych, tzw. karty zdrapki. Zmiana ta podyktowana została nowymi wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o zmianie Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 1075).

W przypadku jeżeli do autoryzacji transakcji jest wykorzystywana przez Państwa tzw. karta zdrapka, prosimy o dokonanie zmiany sposobu autoryzacji transakcji na autoryzację za pomocą SMS-a.

Aby dokonać zmiany zapraszamy do placówek Banku (lista placówek: www.mbsw.pl/kontakt2 ).

Prosimy o bezzwłoczne dokonanie takiej zmiany, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2019 r.

Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczego

Czytaj więcej...RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W Małopolskim Banku Spółdzielczym dane klientów i podmiotów współpracujących podlegają szczególnej ochronie. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługujących prawach wynikających z RODO.

Informacje dotyczące RODO

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40